Carin?

Carin Pleininger is a Swedish light artist and innovator.

"my installations are minimalistic, but in large format...You can often see them in Parks, water, tunnels, towers, in squares - yes in larger surfaces, heights or depths, but not as gigantic light shocks, they are more modest. But they are clearly significant. And unexpectedly...Surprises and artful things that evokes thoughts like "how did this happen?" Or "is it real?"

You can´t be too certain."

 

Carin Pleininger är en svensk ljuskonstnär och innovatör.

"Mina installationer är minimalistiska, fast i stort format....Jag menar att de oftast är i parker, vatten, tunnlar, torn, på torg - ja på stor yta, höjd eller djup, men inte som gigantiska ljuschocker, utan mer modesta. Fast de märks väldigt tydligt. Och otippat liksom.... Överraskningar och underfundigheter som väcker förundranav slaget "hur gick detta  till?", eller "finns det på riktigt?"

Helt säkert kan man inte veta."

 

[counter]